Oddanie samochodu służbowego i zmniejszenie pensji łatwiej jest przyjąć, jeśli pracodawca wyjaśni, jaka jest sytuacja firmy i na co pozwolą oszczędności.
Wczasach prosperity łatwo motywować pracowników, obiecywać premie, podwyżki i awanse. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy budżety na wynagrodzenia zostają zamrożone, świadczenia dodatkowe obcięte, a awanse mało prawdopodobne. Menedżerowie zostają pozbawieni środków podtrzymywania motywacji pracowników, a pracownicy są sfrustrowani utratą dotychczasowych korzyści.

Wiarygodna komunikacja

Najprostszym sposobem utrzymania i poprawy morale w czasach trudnych decyzji jest właściwa komunikacja. Niepopularne decyzje drastycznie zmniejszają poziom tolerancji na niepewność. Chociaż komunikacja nie kosztuje wiele, w codziennej walce menedżerowie często zapominają o prostej zasadzie, że ich podwładni potrzebują wiedzieć, na czym stoją, i rozumieć powody decyzji, które ich dotykają. Kiedy pracownicy nie znają sytuacji, w której znalazła się firma, wszelkie decyzje mające zapewnić oszczędności i zabezpieczyć jej przetrwanie postrzegane są jako niezrozumiałe i nieuzasadnione. Nie mając danych wejściowych, trudno jest w nich dostrzec związek przyczynowo-skutkowy, przyjąć je i zaakceptować. Szczera, otwarta komunikacja pozwala łatwiej przeprowadzać nawet najbardziej bolesne decyzje, przetrwać je pracownikom i znacząco ograniczyć rozwój toksycznych plotek. Zdecydowanie łatwiej znaleźć się w tej sytuacji firmom, które budowały relacje wewnętrzne oparte na zaufaniu i szczerości dużo wcześniej. Proste wyjaśnienie: kryzys nie jest już wystarczające.

Siła uznania

Reklama
Kiedy nagradzanie hojnym bonusem za dobre efekty nie wchodzi w grę, warto pomyśleć o drobnych gestach, które odzwierciedlą uznanie dla wkładu pracowników. W utrzymaniu pracowników kluczową rolę pełni natomiast motywacja wewnętrzna. W trudnych czasach może ona znacznie pomóc firmom osiągać cele, a samym pracownikom przełknąć gorzką pigułkę ograniczenia motywatorów zewnętrznych. Można się do niej odwoływać na wiele sposobów: rozwojem kariery, poczuciem wspólnoty czy wyzwaniami. Najprostszym sposobem jest jednak docenianie pracy. Trudno przecenić rolę zwykłego dziękuję za włożony wysiłek, zaangażowanie czy osiągnięte wyniki. Podziękowanie lub pochwała z ust znaczącej osoby zazwyczaj ma długotrwały efekt i pamięta się ją dłużej niż bonus wypłacony w gotówce.