Taką informację dostarczył minister środowiska Maciej Grabowski. Prace nad raportem powinny rozpocząć się wkrótce i zakończyć jeszcze w tym roku.

- Produkcja gazu łupkowego w Europie może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu gospodarczego i, co równie ważne, ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Znajomość tego potencjału nie jest powszechna, dlatego Polska i Wielka Brytania wspólnie zlecą wykonanie niezależnej analizy oceniającej wpływ rozwoju wydobycia gazu łupkowego na naszej kraje, a także efekty tego procesu dla całej Unii Europejskiej. Prace nad raportem powinny rozpocząć się wkrótce i zakończyć jeszcze w tym roku - napisał Grabowski na swoim blogu.

Minister podkreślił, że wydarzenia na Ukrainie pokazały, jak ważne dla całej Unii Europejskiej jest bezpieczeństwo energetyczne. Dziś 70% gazu w Europie pochodzi z importu. Zgodnie z ustaleniami politycznych liderów z marca 2014 r., UE potrzebuje długoterminowego planu ograniczania własnej zależności od importu kopalin.

- Poszukiwania i rozpoznanie gazu łupkowego w Europie dopiero się rozpoczynają. Polska i Wielka Brytania są liderami tego procesu. Łupki mają potencjał podniesienia bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia śladu węglowego. Rozwój nowej branży, poprzez tworzenie miejsc pracy i inwestycje, może stymulować wzrost w wielu sektorach gospodarki - transporcie, budownictwie, czy przemyśle chemicznym. Co szczególnie ważne dla obywateli, to także zmniejszenie presji na ceny energii - napisał też minister.

Reklama

Oczywiście, potencjał wydobycia gazu łupkowego nie może być wykorzystany ze szkodą dla środowiska naturalnego, dodał. Kluczowym zadaniem jest rozwój oparty o skuteczne i bezpieczne regulacje.

- Polska i Wielka Brytania chcą, aby zarówno wspólnotowe, jak i krajowe przepisy środowiskowe były w pełni wdrożone i przestrzegane. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby nowe propozycje Komisji Europejskiej były w tej kwestii odpowiednie, ale jednocześnie hamowały rozwój biurokracji w nowym sektorze - zaznaczył Grabowski.

Z pewnością gaz łupkowy samodzielnie nie rozwiąże problemu bezpieczeństwa energetycznego Europy. Niezbędna jest również znacząca dywersyfikacja źródeł i dróg importu gazu, wspieranie dalszego rozwoju wewnętrznego rynku energii i usuwanie barier wzrostu efektywności energetycznej, skonkludował minister.

>>>Amerykański "boom łupkowy" trwa w najlepsze. Wielu ekspertów zastanawia się jednak, jak szybko może się skończyć. Czytaj tutaj o perspektywach dla amerykańskiej polityki energetycznej