MBA (Master of Business Administration) to biznesowe studia podyplomowe. W Polsce trwają od 1 do 2 lat. Program studiów jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. takie dziedziny jak: księgowość, finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, prawo oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Ranking najlepszych szkół MBA w USA w 2015 roku sporządził Bloomberg. Najlepsze międzynarodowe studia biznesowe (stacjonarne) prowadzi Richard Ivey School of Business (Kanada), London Business School, INSEAD Business School (Francja), IE Business School (Hiszpania) oraz IMD Business School (Szwajcaria). Z kolei najlepszy program MBA (stacjonarne) w USA mają: Harvard, The University of Chicago Booth School of Business oraz Kellogg School of Management (Northwestern University).

Mitem jest, że dyplom europejskich studiów MBA ogranicza zawodowe możliwości absolwentów do Starego Kontynentu. Dane zebrane przez Bloomberga pokazują, że najważniejszymi pracodawcami osób kończących biznesowe studia w Europie są amerykańskie firmy. Spośród europejskich absolwentów z lat 2007, 2008 i 2009 (z 19 najlepszych szkół na kontynencie) najwięcej osób zatrudniają następujące firmy: McKinsey & Company (24 absolwentów), Boston Consulting Group (23), Google (19), Novartis (17) oraz HSBC (16).

Głównym celem absolwentów z dyplomem MBA w Europie jest Wielka Brytania, do której trafia 20 proc. wszystkich osób. Do USA kieruje się 11,1 proc. „biznesmenów”. Kolejne najpopularniejsze kierunki to Hiszpania, Niemcy i Francja.

Co można robić po studiach MBA? Najwięcej osób z tego typu dyplomem pracuje w branży konsultingowej (26,3 proc.), usługach finansowych (17,8 proc.) oraz sektorze technologicznym (16,3 proc.).

Analiza Bloomberga pokazuje też, że zrobienie dyplomu MBA to złoty interes. Średnie wynagrodzenie osób (uwzględniono studentów MBA z 19 najlepszych szkół w Europie) przed podjęciem studiów MBA to 60 tys. dol. Te same osoby z biznesowym dyplomem zarabiają już średnio 105 tys. dol. (w pierwszej pracy po ukończeniu studiów), z kolei 6-8 lat po podniesieniu kwalifikacji już 175 tys. dol.

Ciekawą tendencją jest, że zdecydowana większość absolwentów europejskich studiów MBA nie pracuje w kraju, w którym pobierało edukację (aż 84 proc. takich przypadków). Większość ląduje w anglojęzycznych państwach. W przypadku absolwentów tego typu studiów w USA tylko 32 proc. decyduje się na emigrację. Oczywiście Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to największe centra finansowe świata, jednak ich rynki są mocno konkurencyjne i nasycone specjalistami, co powinno skłaniać Europejczyków do szukania szans w innych bogatych krajach.