"Uruchomienie pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy i spełnieniu przez JSW warunków zawartych w umowie obejmujących w szczególności podpisanie umowy międzywierzycielskiej pomiędzy m.in. spółką, PFR oraz wierzycielami finansowym spółki będącymi stroną umowy z 9 kwietnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Wypłata pożyczki preferencyjnej, podobnie jak dla udzielonej JSW pożyczki płynnościowej, ma nastąpić nie później niż do końca 2020 r., podano także.

Ostateczny termin spłaty zobowiązań wynikających z tytułu udzielonej pożyczki przypada 30 września 2024 r. Jednocześnie JSW może zwrócić się do PFR z wnioskiem o umorzenie części pożyczki, zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w umowie oraz w regulaminie tarczy, tj. do 75% faktycznej szkody. Decyzja o potencjalnym umorzeniu będzie należała do PFR.

Wcześniej w grudniu JSW podpisała umowę na 1 mld zł pożyczki płynnościowej z PFR. W połowie lipca JSW podała, że wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach tarczy antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1,75 mld zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla Koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)