Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 45,26 mln zł wobec 13,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 54,35 mln zł wobec 22,78 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,37 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 246,47 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 3 miesięcy 2021 roku przychody Grupy Tarczyński wyniosły 277 372 tys. zł. i były o 12,5% wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Istotny wpływ na wysokość osiągniętych przychodów w pierwszym kwartale 2021 roku miało systematyczne rozszerzanie sprzedaży eksportowej oraz współpracy z sieciami handlowymi, wdrożenie nowych asortymentów grupy premium, a także kontynuacja w pierwszym kwartale 2021 roku kampanii reklamowej" - czytamy w raporcie.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 31,3% i była o 12,3 pkt proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2020 roku. Podstawowym czynnikiem wzrostu marży brutto był niższy koszt surowca. Rentowność EBITDA wyniosła 19,6%. Grupa wypracowała w okresie pierwszych trzech miesięcy 2021 roku 32 311 tys. zł zysku netto przy rentowności netto na poziomie 11,6%, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 30,11 mln zł wobec 4,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)