"Zarząd uznaje porozumienie za istotne, gdyż zwiększy ono zakres produktów oferowanych przez emitenta (poprzez dodanie produktów komplementarnych w postaci nanosatelitów) oraz otworzy nowy kanał sprzedaży mikrosatelitów HyperSat. Treść zawartego porozumienia obejmuje również współpracę stron w procesie ubiegania się o projekty realizowane w ramach programów Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej czy na rynku prywatnym" - czytamy w komunikacie.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym 10 dla lotnych misji kosmicznych - z czego 4 zrealizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.

(ISBnews)