Reklama

Działalność zaniechana w 2020 r., jak i 2021 r. dotyczy sklepów Karl Voegele oraz NG2 w Szwajcarii przeznaczonych do sprzedaży, wyjaśniła spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 73,1 mln zł wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2070,6 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 1620,7 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2021/2022 (luty-październik 2021) spółka miała 79,5 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 614 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 546,2 mln zł w porównaniu z 3 849,4 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w okresie od 01.02.2021 - 31.10.2021 r. wyniosły 5 546,2 mln zł, co stanowi wzrost o +1 696,8 mln zł (+44,1%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ze względu na segment geograficzny największy wpływ na wynik miała zmiana przychodów ze sprzedaży w Polsce (+859,8 mln zł / +42,2%) oraz w Europie Środkowo-Wschodniej (+667,7 mln zł / +50%). Ze względu na kanał dystrybucji największy wpływ na wynik miał wzrost przychodów ze sprzedaży w sieci CCC (+703,5 mln PLN / +34,0%), na podobnym poziomie wartościowo eobuwie.pl (+690,9 mln zł / +50,3%)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto r.obr. 2021/2022 wyniósł 477 mln zł wobec 423,3 mln zł straty rok wcześniej.

Według stanu na koniec października br., sieć CCC składała się z 986 sklepów o powierzchni 692 tys. m2 (wobec 1 062 sklepów o powierzchni 693,8 tys. m2 rok wcześniej), podano też w raporcie.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. W roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. i zakończonym 31 stycznia 2021 r. spółka odnotowała 5,64 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)