Reklama

W III kwartale znormalizowa EBITDA (z) wyniosła 145 mln zł, wobec 142 mln zł rok wcześniej, a marża EBITDA (z) wyniosła 18,7%. Wynik za 3 kwartały 2021 roku był wyższy o 33% w ujęciu rocznym (554 mln zł wobec 417 mln zł).

Skonsolidowane przychody Ciechu za III kw. 2021 r. wyniosły 772 mln zł, co oznacza wzrost o 12%. Narastająco, po 9 miesiącach 2021 roku przychody wzrosły o 14% do 2 468 mln zł.

"Grupa zrealizowała 76-79% wyniku EBITDA (z) założonego w prognozie z kwietnia 2021 roku oraz 75-79% prognozy przychodów" - czytamy w komunikacie.

Grupa w kwietniu br. opublikowała prognozę wyników na 2021 rok zakładającą iż w całym roku osiągnie: skonsolidowane przychody ze sprzedaży: w przedziale 3 125 mln zł - 3 285 mln zł; skonsolidowana EBITDA znormalizowana: w przedziale 700 mln zł - 735 mln zł.

"Po trzech kwartałach 2021 roku Grupa Ciech podtrzymuje opublikowaną prognozę" - czytamy w raporcie.

"W obliczu gwałtownych wzrostów cen gazu, węgla, uprawnień do emisji CO2, a także kosztów związanych z m.in. logistyką, zareagowaliśmy szybko, podnosząc ceny naszych produktów, co w połączeniu z dyscypliną kosztową pozwala na utrzymywanie wysokiego poziomu marży. Dzięki działaniom podjętym jeszcze przed pandemią, dziś, w niełatwych warunkach, możemy bez zakłóceń realizować największy w historii Grupy program inwestycyjny, finansowany w dużej mierze z bieżących przepływów z działalności operacyjnej. Wypracowane wyniki są nie tylko lepsze niż w pandemicznym 2020 roku, ale także w porównaniu do 2019 roku zanotowaliśmy postęp zarówno pod względem zyskowności, jak i wskaźników efektywności finansowej oraz parametrów zadłużenia" - skomentował wyniki prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Ciech odnotował 41,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 36,98 mln zł zysku rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 171,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 70,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 467,85 mln zł w porównaniu z 2 171,57 mln zł rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)