Strata operacyjna wyniosła 0,5 mln USD wobec 0,54 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,26 mln USD w I kw. 2022 r. wobec 0,14 mln USD rok wcześniej.

"Obecnie grupa wyróżnia 3 segmenty: kontrola oświetlenia, usługi w zakresie inteligentnego oświetlenia, inteligentne zarządzanie budynkiem. W okresie sprawozdawczym grupa uzyskała przychody tylko w segmencie kontrola oświetlenia, przychody w dwóch pozostałych segmentach pojawią się w kolejnym roku" - czytamy w raporcie.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

(ISBnews)