Prace przy budowie gazociągu Goleniów-Ciecierzyce wchodzą w końcową fazę. Jest to najdłuższy, bo mierzący blisko 122 km, lądowy odcinek gazowej magistrali, która umożliwi dostawę do Polski gazu ze złóż norweskich, podkreślono.

"To dla nas bardzo ważny kontrakt, zarówno ze względu na skalę, jesteśmy bowiem odpowiedzialni za wykonanie najdłuższego lądowego odcinka Baltic Pipe, jak i konieczność zapewnienia najwyższej jakości gazociągu. Jednocześnie udało nam się, mimo trudnej sytuacji na rynku materiałów budowlanych i odpływu ukraińskich pracowników, utrzymać wysokie tempo prac. Wszystko więc wskazuje na to, że budowany przez nas odcinek, wraz z obiektami towarzyszącymi, uzyska pozwolenie na użytkowanie już w lipcu. Realizowany przez Gaz-System projekt Baltic Pipe to strategiczny element infrastruktury naszego kraju, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne państwa. Tym bardziej cieszy nas, że jako największa polska spółka budowlana możemy brać w nim udział" - powiedział prezes Budimeksu - generalnego wykonawcy odcinka - Artur Popko, cytowany w komunikacie.

Reklama

W czerwcu Budimex planuje z inwestorem dokonać odbioru technicznego - miesiąc przed terminem umownym. W czerwcu i lipcu zostanie wykonane nagazowanie i rozruch odcinka, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić w lipcu, podano w informacji.

"To już trzeci kontrakt, który wykonujemy dla Gaz-Systemu. To doświadczenie pozwala nam na utrzymanie wysokiego tempa prac przy zapewnieniu odpowiedniej jakości wykonania. Podobnie jak w przypadku realizowanego przez nas odcinka gazociągu na Słowację, także odcinek Baltic Pipe planujemy ukończyć przed terminem, choć wyzwań inżynieryjnych nie brakowało. Ominięcie przeszkód naziemnych, takich jak rzeki czy drogi, wymagało od nas wykonania 55 przejść bezwykopowych, metododami mikrotunelowania, przewiertów i przecisków oraz 4 przekroczenia w najnowocześniejszej technologii Direct Pipe. Tak powstały przewierty pod rzekami Ina, Pełcz oraz Krąpiel i ostatni, najdłuższy w Polsce, pod Wartą, o długości 1400 m" - wymienił dyrektor budownictwa energetycznego w firmie Budimex Piotr Świecki.

Oprócz samego rurociągu, o długości blisko 122 km, połączonego za pomocą ok. 8 tys. spoin, Budimex zrealizował także cztery obiekty technologiczne: rozbudowę Tłoczni Gazu Goleniów o zespół śluzy nadawczej tłoka oraz budowę zespołów zaporowo-upustowych w Kolonii Kiczarowo, Przywodziu oraz Buszowie. Obecnie przygotowuje gazociąg do przyłączenia do części obiektowych na obydwu końcach odcinka. Całość rurociągu w gruncie jest już ułożona, przeszła również wszystkie próby ciśnieniowe, zakończyliśmy spawanie liniowe i montażowe, poinformował kierownik kontraktu z Budimeksu Szczepan Konopczak.

Zgodnie z zapowiedziami Gaz-Systemu, przesył gazu Baltic Pipe ma zostać uruchomiony w październiku 2022 r., przypomniano.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.