"Łączna wartość umowy wynosi 78 750 000 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne proporcjonalnie po odbiorze przez zamawiającego każdej ze zmodernizowanych lokomotyw. Spółka udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy przez okres 24 miesięcy od odbioru przez zamawiającego każdej ze zmodernizowanych lokomotyw" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r.

Reklama

Cargounit to największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw. Posiada maszyny trakcyjne i manewrowe.

(ISBnews)