Jak informowano w końcu czerwca, wzywający zamierza nabyć 100% akcji oraz zamierza podjąć działania, których celem będzie wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

W pozostałym zakresie treść wezwania pozostaje bez zmian, podkreślono.

Gobarto to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r.

(ISBnews)