"Portfel zamówień Grupy Budimex jest rentowny i w dużej mierze zabezpiecza przychody do końca 2023 roku. Struktura portfela w ciągu ostatniego roku nie uległa znaczącej zmianie - portfel opiera się głównie na kontraktach infrastrukturalnych i kolejowych, stanowiących około 2/3 jego wartości. Grupa Budimex przeprowadza regularne aktualizacje budżetów kontraktów długoterminowych, a zmiany cen materiałów są uwzględniane w zrewidowanych kosztorysach" - czytamy w raporcie za III kw.

Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń - wrzesień 2022 roku wyniosła 4 609 458 tys zł. Po 30 września 2022 roku podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S-17 Piaski-Hrebenne o wartości 358 239 tys. zł. Dodatkowo, wartość kontraktów, w których oferty Budimex SA są najkorzystniejsze lub zostały ocenione przez zamawiających najwyżej to ponad 3 mld zł, co daje dobre perspektywy ewolucji portfela zamówień w najbliższych kwartałach oraz buduje fundamenty działalności na lata 2023-2024, podano także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)