"Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2022 wyniosła 632,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 59,3 mln zł (-8,6%). Zysk netto grupy w okresie III kwartałów 2022 roku wyniósł 996 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto wyniósł 70,8 mln zł (-98,6%)" - czytamy w komunikacie.

Wartość EBITDA wyniosła 59,8 mln zł i była niższa o 66,3 mln zł (-52,6%) w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku, podała także spółka.

Reklama

Na poziomie jednostkowym strata netto wyniosła 37,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 33,2 mln zł (-213,1%).

"Na ww. wyniki spółki i grupy główny wpływ miały następujące czynniki:

- wartość marży na sprzedaży; niższa wartość zrealizowanej marży jest konsekwencją wielu czynników związanych z aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą w kraju i na świecie; wywołana przez Rosję wojna negatywnie oddziałuje na działalność Grupy powodując ograniczenia w dostępności materiałów i komponentów, zaburzenia w łańcuchach dostaw, niekontrolowany wzrost cen paliw i energii, a przede wszystkim osłabienie PLN w stosunku do EUR i USD, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu kosztów materiałowych oraz obniżenia marży,

- harmonogram realizowanych projektów i wynikający z niego terminarz sprzedaży pojazdów w analizowanym okresie, w tym szczególnie przesunięcie w sprzedaży lokomotyw Dragon MST dla PKP Cargo S.A. na ostatnie tygodnie br.,

- wyższe w stosunku do ubiegłorocznych danych koszty finansowe, co wynika częściowo ze wzrostu wolumenu finansowania zewnętrznego, ale przede wszystkim z podniesienia wartości stóp procentowych,

- wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 6,4 mln zł, co było konsekwencją regulacji płacowych w spółkach Grupy" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)