Jak poinformował Tauron, Rafako zerwało mediacje, natomiast spółka Tauron Wytwarzanie, do której należy elektrownia w Jaworznie, pozostaje otwarta na negocjacje i deklaruje wsparcie dla pracowników i podwykonawców Rafako.

Wezwanie do zapłaty, wystosowane do Rafako wynikało z zapisów kontraktowych

Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku. W środę Tauron Wytwarzanie wezwało Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań. Rafako w całości kwestionuje żądania Taurona, zapowiadając, że zamierza złożyć wniosek o upadłość. Z kolei w piątek Rafako wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę ok. 1,4 mld zł. Obie spółki uznają roszczenia drugiej strony za bezzasadne.

Reklama

Jak podkreślił prezes Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński, cytowany w komunikacie spółki, w poniedziałek blok pracował z mocą 850 MW czyli zgodnie z zapotrzebowaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, ale usunięcie wad projektowych jest istotne dla poprawienia sprawności oraz ekonomiki pracy bloku. Błędy projektowe układu kotłowego powodują szlakowanie oraz tworzenie się spieków, co w konsekwencji przekłada się na ograniczenie dyspozycyjności bloku - zaznaczył Szuladziński.

Jak przypomniał Tauron, wezwanie do zapłaty, wystosowane do Rafako wynikało z zapisów kontraktowych, dotyczących budowy bloku w Jaworznie, ponieważ zidentyfikowane przez właściciela wady jednostki nie zostały dotychczas naprawione przez generalnego wykonawcę.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł blok 910 MW uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek, naprawianych od tego czasu przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Ponownie jednostkę uruchomiono – również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów – w końcu kwietnia 2022 r. Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona - przyczynami są liczne wady i usterki bloku.