Skarbiec Holding odstąpił od realizacji projektu na podstawie umowy z 22 września 2021 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie w ramach Programu operacyjnego inteligentny rozwój, podała spółka. Jednocześnie zamierza dalej realizować projekt, którego przedmiotem jest opracowanie systemu dystrybucji produktów finansowych Skarbiec TFI, przy wykorzystaniu OpenAI.

"Projekt ten będzie finansowany ze środków własnych spółki, a celem projektu pozostaje zwiększenie lojalności klientów Skarbiec TFI S.A. poprzez lepsze dopasowanie strategii inwestycyjnych do profili klientów oraz lepszą komunikację z klientami" - czytamy w komunikacie.

Muszą użyć własnych środków

Jedną z istotnych okoliczności, jakie uwzględniono przy podejmowaniu decyzji, było pojawienie się komercyjnej wersji OpenAI, jednego z największych projektów z zakresu sztucznej inteligencji w historii.

Reklama

"W związku z powyższym spółka będzie rozważała wykorzystanie w realizowanym projekcie opracowania platformy transakcyjno-informacyjnej rozwiązań oferowanych przez OpenAI oraz innych podobnych produktów i usług. W ocenie spółki wymaga to zwiększenia elastyczności w realizacji projektu informatycznego, na co pozwala realizacja projektu wyłącznie ze środków własnych" - czytamy dalej.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.