Jak poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ze względu na intensywny napływ setek tysięcy obywateli Ukrainy do Polski, pozbawionych przez wojnę więzów rodzinnych i społecznych, a także środków do życia, UKNF skierował do banków w Polsce stanowisko dotyczące zapewnienia uchodźcom z Ukrainy usług bankowych dostosowanych do aktualnych warunków.

„Urząd KNF wyraził w nim oczekiwanie niezwłocznego wdrożenia przez banki oferty skierowanej do tej grupy uchodźców, zapewniającej im dostęp do podstawowych usług płatniczych i usprawniającej dystrybucję przeznaczonego dla nich wsparcia finansowego. Podkreślił też konieczność umożliwienia im łatwego zaspokajania codziennych potrzeb życiowych wymagających standardowych transakcji płatniczych” – podano w stanowisku nadzoru finansowego.

UKNF wyliczył w swoim stanowisku, że oferta banków skierowana do uchodźców z Ukrainy powinna obejmować co najmniej podstawowy rachunek płatniczy umożliwiający wpłaty i wypłaty środków zarówno w gotówce, jak i w formie transferów bezgotówkowych, w tym poleceń przelewu, instrument płatniczy (kartę płatniczą) umożliwiający inicjowanie transakcji płatniczych środkami na rachunku, w tym płatności przy użyciu terminali POS i wypłaty z bankomatów, całkowite zwolnienie z opłat, w tym za prowadzenie rachunku czy wydanie lub używanie instrumentu płatniczego, dokumentację umowną w polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej oraz spełnienie wymagań silnego uwierzytelniania klienta.

„UKNF wyraził oczekiwanie aktywnego podejścia banków do opracowania i wdrożenia odpowiedniej oferty produktowej oraz współpracy w jej dystrybucji z samorządami, organami administracji i innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc uchodźcom. Ze swojej strony Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zapewnia wszelkie wsparcie dla banków w rozwiązywaniu bieżących problemów i usuwaniu przeszkód związanych z wdrażaniem przez nie oczekiwanej oferty produktowej” – podano w komunikacie nadzoru.

Reklama

Jak wskazano w stanowisku KNF, w sytuacji narastającego kryzysu humanitarnego, wywołanego militarną inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, niezbędne jest zaangażowanie wszelkich sił i środków w aktywne i masowe niesienie poszkodowanym pomocy w każdym wymiarze – osobistym, rzeczowym i finansowym.

„Państwo Polskie, jego instytucje publiczne, a nade wszystko obywatele i przedsiębiorcy, wykazują się w tej sytuacji ogromną empatią, solidarnością i bezinteresownym poświęceniem, za co należy im się niewypowiedziana wdzięczność i ogromny szacunek” – podano w stanowisku UKNF. (PAP)

autor: Marek Siudaj