Z informacji opublikowanej na stronach sejmowych wynika, że do laski marszałkowskiej wpłynął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Celem ustawy jest wydłużenie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych do końca 2024 r.

Jakie są ograniczenia?

Zgodnie z projektem, osoby, które posiadają złotowy kredyt hipoteczny – wakacje nie obejmują osób zadłużonych w walutach obcych – będą mogli zawiesić spłatę rat kredytowych w maju i w czerwcu oraz jeszcze przez dwa miesiące w II połowie roku.

Reklama

W projekcie wprowadzono ograniczenia w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których jeśli rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku.

Limit wartości kredytu, którego spłatę można zawiesić, został ustalony na 1,2 mln zł.

Co z Funduszem Wsparcia Kredytobiorców?

W projekcie znalazły się propozycja zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona do 3 tys. zł z 2 tys. zł obecnie, a także zostanie wydłużony okres pomocy – 36 miesięcy do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.

W projekcie zapisano także, że o pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50 proc. Poza tym ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.

Projektowane przepisy mają wejść w życie 1 maja 2024 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj