"Rezygnacja została złożona w rezultacie uzgodnień z radą nadzorczą banku, stanowiąc integralną część procesu sukcesji na stanowisku prezesa zarządu mBanku" - czytamy w komunikacie.

Kocik miał objąć funkcję po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz po zakończeniu pełnienia funkcji przez obecnego prezesa.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.