Tematem sobotniej konferencji na Politechnice Opolskiej była przyszłość opalanej węglem kamiennym elektrowni Opole. Spotkanie zorganizowali eurodeputowani Patryk Jaki i Beata Kempa. Uczestniczący w konferencji politycy opowiedzieli się za jak najszerszym wykorzystaniem węgla jako głównego źródła energii dla polskich elektrowni i ciepłowni.

Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska określił obecną politykę klimatyczną Unii Europejskiej jako "szaleństwo ideologiczne", którego koszt jest przerzucany na wszystkich obywateli UE. Jak poinformował, tylko elektrownia w Bełchatowie za każdą godzinę swojej pracy odprowadza 1,2 mln zł podatku ETS.

"Jeżeli będziemy podążali europejską drogą, dojdziemy do tego, że produkcja energii z węgla stanie się nieopłacalna. Już dzisiaj Niemcy zapowiadają, że budowa elektrowni atomowych w Polsce będzie oprotestowywana, bo Niemcy chcą nas nakłonić do technologii opartych na gazie ziemnym sprzedawanym przez to państwo, lub do niestabilnych OZE. W polskim miksie energetycznym energetyka węglowa powinna funkcjonować jak najdłużej, a z czasem powinna być wspierana przez elektrownie atomowe" - powiedział wiceminister Ozdoba.

W swoim wystąpieniu Patryk Jaki powiedział, że istnieją obecnie dwa scenariusze rozwoju opolskiej elektrowni, w której w ostatnich latach, kosztem 12 mld, wybudowano 5 i 6 blok opalane węglem kamiennym.

Reklama

"Pierwszy scenariusz zakłada, że czeka nas duże przyspieszenie i musimy być przygotowani do dekarbonizacji, co może oznaczać radykalne ograniczenie zakresu działalności elektrowni, a nawet jej likwidację w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Elity muszą już teraz przygotowywać do takiego rozwoju sytuacji, bo wiąże się to z ryzykiem utraty olbrzymiego kapitału intelektualnego i materialnego, jaki w ciągu kilkudziesięciu lat powstał przy elektrowni. Ale jest szansa, że w najbliższych wyborach do europarlamentu będzie zmiana układu sił i skończy się to szaleństwo. To druga opcja" - powiedział Patryk Jaki.

Jak zaznaczył, "sercem jestem za drugą opcją, ale rozum wskazuje na większe prawdopodobieństwo pierwszej". Eurodeputowany uważa, że Polacy nie powinni bać się obrony węgla jako strategicznego źródła energii dla elektrowni i ciepłowni w swoim kraju.

W ocenie Jakiego, jednym ze sposobów na wykorzystanie potencjału elektrowni Opole jest wybudowanie w przyszłości, przy dwóch nowocześniejszych blokach węglowych reaktora atomowego, który zastąpiłby cztery bloki węglowe uruchomione w latach 90. ubiegłego wieku. Zdaniem Jakiego, w ten sposób wykorzystane zostaną zasoby kadrowe elektrowni i już istniejąca sieć dystrybucji energii.

Zdaniem wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego, obecny szok cenowy w sferze energetyki jest wywołany polityką klimatyczną UE, a regulacje UE miały na celu przestawienie rynku wytwarzania energii na gaz ziemny.

"Jeżeli chodzi o Polskę, to przez najbliższe kilkadziesiąt lat nie ma dla węgla alternatywy. Dlatego tak ważne są szybkie decyzje o uruchomieniu odkrywki dla pozyskania paliwa dla elektrowni Bełchatów, bez czego za kilka lat czeka nas poważny kryzys. (...) Amortyzacja nowych bloków elektrowni Opole to 2053 rok i nie ma zgody, żeby były wyłączone wcześniej. Pamiętajmy, że energia z OZE jest niestabilna, ale była wspierana od lat, bo do stabilizacji systemu najlepiej nadawały się elektrownie opalane gazem" - powiedział Kowalski.

Wiceminister rolnictwa podkreślił, że Polska dysponuje olbrzymim potencjałem do produkcji energii z biomasy i biogazowni, ale przez wiele lat te obszary były przez władze niedostrzegane. Zdaniem Kowalskiego, obecny rząd widzi możliwość lepszego wykorzystania naturalnych surowców będących ubocznym efektem przy produkcji żywności do wytwarzania energii, głównie na obszarach wiejskich.

autor: Marek Szczepanik