"Orlen podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce Gas Storage Poland. Tym samym spełniony został warunek połączenia Orlen i PGNiG wskazany przez Prezesa UOKiK" - poinformował w piątek koncern. Zaznaczył jednocześnie, że "zawarta umowa dotyczy zbycia wyłącznie operatora systemu magazynowania, natomiast same magazyny pozostają własnością Grupy Orlen".

Magazyny gazu w rękach Skarbu Państwa

Jak podał Orlen w komunikacie, nabywcą udziałów w Gas Storage Poland jest należący do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego, spółka Gaz-System. "Ich przejęcie wymaga jeszcze zgody Prezesa UOKiK na koncentrację: - podkreślił koncern. Ocenił przy tym, że "transakcja jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski".

Reklama

Orlen przypomniał, że umowę zawartą z Gaz-System poprzedziła w lutym zgoda akcjonariuszy koncernu na zbycie 100 proc. udziałów w spółce Gas Storage Poland, która jest operatorem systemu magazynowania gazu ziemnego - operator udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych wszystkim uczestnikom rynku usług magazynowania gazu.

Zarządzanie magazynami gazu

Jak wyjaśniono w komunikacie, Orlen zawarł z Gas Storage Poland umowę, w ramach której spółka ta zarządza pojemnościami podziemnych magazynów gazu należących do koncernu, które zlokalizowane są w Kosakowie, Mogilnie, Wierzchowicach, Brzeźnicy, Swarzowie, Husowie oraz Strachocinie, przy czym ich łączna pojemność wynosi aktualnie ponad 3,3 mld metrów sześc.

Orlen wspomniał jednocześnie, iż obecnie realizuje rozbudowę podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach, największego tego typu w Polsce dla tego surowca. Koncern podał, że docelowo pojemność magazynowa zwiększy się tam o 800 mln metrów sześc., z obecnych 1,3 mld metrów sześc. do 2,1 mld metrów sześc.

"W wyniku realizacji tej inwestycji zdolności magazynowania gazu w Polsce zwiększą się aż o jedną czwartą do 4,1 mld metrów sześc. Dzięki temu istotnie wzrośnie bezpieczeństwo dostaw gazu do polskich odbiorców" - podkreślił Orlen. Zapowiedział, że zakończenie prac budowlanych w ramach inwestycji planowane jest na przełomie 2025 i 2026 r.

Strategia Orlenu

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł.

Na początku listopada 2022 r. Orlen (wtedy jeszcze pod nazwą PKN Orlen - PAP) poinformował, że połączenie z PGNiG zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Wcześniej na połączenie zgodzili się akcjonariusze obu spółek, a pod koniec lipca 2022 r., spółki podpisały plan połączenia, zakładający przeniesienie majątku PGNiG na Orlen w zamian za jego akcje przyznawane akcjonariuszom PGNiG.

Autor: Michał Budkiewicz