Waloryzacja 2024. Dokładna data

Emerytury, renty i inne świadczenia oraz dodatki będą waloryzowane 1 marca 2024 roku. Składki na subkontach ZUS osób, które jeszcze nie pobierają emerytury, zostaną zwaloryzowane 1 czerwca 2024 roku.

Wskaźnik waloryzacji 2024

Reklama

Wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczna inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok, powiększona o minimum 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 12,12 proc.

Kogo obejmie waloryzacja?

Waloryzacja obejmie wszystkich świadczeniobiorców pobierających emerytury, renty i inne dodatki.

Podwyżki emerytur. Ile wyniosą nowe stawki?

Od 1 marca 2024 roku:

  • najniższa emerytura wzrośnie do kwoty 1780,96 zł;
  • emerytura w wysokości 2000 zł brutto wzrośnie o 242 zł;
  • emerytura w wysokości 2500 zł brutto wzrośnie o 303 zł;
  • emerytura w wysokości 3000 zł brutto wzrośnie o 364 zł;
  • emerytura w wysokości 4000 zł brutto wzrośnie o 485 zł;
  • emerytura w wysokości 5000 zł brutto wzrośnie o 606 zł.

Które świadczenia nie będą waloryzowane?

Ciekawą kwestią jest waloryzacja emerytury honorowej. Jest to świadczenie przyznawane osobom, które ukończyły 100. rok życia. Tzw. kwota bazowa jest waloryzowana w marcu. W tym roku wysokość świadczenia wzrośnie do 6246,13 zł. Jednak wyższą kwotę otrzymają te osoby, które obchodzą setne urodziny po waloryzacji. Emerytura ta jest bowiem przyznawana w tej samej wysokości od setnych urodzin seniora aż do jego śmierci.

Waloryzacją nie są objęte również świadczenia zawieszone, podwyżka będzie możliwa, gdy zostanie ono wznowione.

Druga waloryzacja emerytur w 2024 roku?

Podczas expose premiera Donalda Tuska potwierdzone zostało, że w 2024 roku możliwa jest druga waloryzacja, która przeprowadzona miałaby być we wrześniu lub październiku. Warunkiem jest, aby poziom inflacji w pierwszej połowie 2024 roku przekroczył 5 proc. Aktualnie prognozy wskazują, że jest to prawdopodobny scenariusz.