Rekordowa podwyżka dla właścicieli nieruchomości

Największa od 25 lat podwyżka stawek podatku od nieruchomości to skutek wysokiej inflacji z pierwszego półrocza 2023. Jak podało Ministerstwo Finansów – wskaźnik inflacji w tym czasie wynosił 15 proc. Dla porównania, zeszłoroczna podwyżka podatku od nieruchomości wynosiła 11,8 proc. Podana stawka to wartość maksymalna opłat, ostateczne stawki są ustalane przez rady gmin.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Reklama

Do zapłaty podatku zobligowane są zarówno osoby fizyczne (właściciele nieruchomości), osoby prawne jak i spółki nieposiadające osobowości prawnej. Podatek zapłaci nie tylko właściciel budynku, ale również użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny lub zależny nieruchomości.

Które nieruchomości podlegają opodatkowaniu?

Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki (lub części budynków), grunty i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek nie dotyczy lasów i użytków rolnych – za wyjątkiem sytuacji, w której są zajęte na potrzeby działalności gospodarczej. Zwolnione z opłat są również m.in.: grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków, nieużytki, budynki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, budynki zarządzane przez muzea lub stowarzyszenia, żłobki, kluby dziecięce, instytuty badawcze.

Ile wynoszą stawki podatku od nieruchomości 2024?

Maksymalne stawki podatku ustala Ministerstwo Finansów. W 2024 roku przykładowe maks. stawki dla różnych typów nieruchomości wynoszą (kwoty za 1 metr kwadratowy):

  • 1,15 zł – budynki mieszkalne (1,00 zł w 2023 roku),
  • 33,10 zł – budynki związane z działalnością gospodarczą (28,78 zł w 2023 roku),
  • 11,17 zł – pozostałe typy budynków (9,71 zł za 2023 rok),
  • 0,71 zł – grunty (0,61 zł za 2023 rok),
  • 1,34 zł – grunty związane z działalnością gospodarczą (1,16 zł za 2023 rok).

Maksymalne stawki podatku za nieruchomości zapłacą w tym roku mieszkańcy aż dwunastu miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. W zeszłym roku maksymalne stawki obowiązywały w dziewięciu miastach.

Kiedy upływa termin płatności podatku od nieruchomości w 2024?

Podatek jest płacony zazwyczaj w czterech ratach. Jeżeli kwota do zapłaty nie przekracza 100 zł – płatność dokonywana jest w jednej racie. Terminy płatności ratalnych:

  • 15 marca,
  • 15 maja,
  • 15 września,
  • 15 listopada.

Szczegóły dotyczące zasad opłacania podatku i aktualne wzory deklaracji na podatek od nieruchomości można znaleźć na stronie biznes.gov.pl.