Szykuje się duża zmiana w zwolnieniach lekarskich L4. Wiele wskazuje na to, że pracodawcy przestaną wypłacać chorobowe od 1. dnia trwania zwolnienia lekarskiego.

Nowe zasady L4. Szykuje się rewolucja dla pracodawców

Rząd zapowiadał te zmiany jeszcze w ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Teraz rozpoczęły się prace nad zmianami w zasadach wypłat świadczeń chorobowych. Duża zmiana w zwolnieniach lekarskich może nastąpić już niebawem.

Reklama

Jeszcze w styczniu Rada Ministrów przyjęła "informacje o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności".

Co to oznacza dla pracowników?

Kancelaria Premiera poinformowała, że rząd planuje wprowadzić zmiany w zwolnieniach lekarskich, które przeniosą obowiązek wypłaty świadczeń chorobowych od 1. dnia trwania L4 z pracodawców na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Chorobowe pracownika będzie wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu na L4. Obecnie, do 33 dni w roku, za pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim płaci pracodawca. Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, pracodawca płaci do 14 dni" - czytamy w komunikacie KPRM.

Co to jest L4 i jak działa?

L4, czyli zwolnienie lekarskie to dokument, który określa niezdolność pracownika do pracy przez pewien czas. Zwolnienie wystawia lekarz, a samo świadczenie jest także uregulowane ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wysokość wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego wynosi 80 proc. średniej z miesięcznych wynagrodzeń uzyskanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 100 proc. wynagrodzenia wypłacane jest w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwolnienie z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz w przypadku poddania się badaniom dla dawców lub pobraniu komórek, tkanek i narządów oraz dolegliwości odczuwanych podczas ciąży.

Obecnie wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni zwolnienia. Po tym terminie zasiłek chorobowy wypłaca ZUS.

W przypadku choroby lub innych dolegliwości pracownikowi przysługują 182 dni zwolnienia w ciągu roku. Gdy po tym terminie pracownik nie wróci do zdrowia wówczas może starać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejne 12 miesięcy.

Zmiany w L4. Kiedy wejdą w życie?

Rada Ministrów wskazała możliwy termin, od którego zmiany wejdą w życie. Zgodnie z założeniami, rozwiązania mają obowiązywać od przyszłego roku, czyli od 2025 roku.