Wakacje kredytowe 2024 – kiedy?

Zawieszenie spłat rat kredytu hipotecznego, zwane potocznie wakacjami kredytowymi, będzie możliwe także w 2024 roku. Od 1 maja będzie to można zrobić na 2 miesiące, czyli do 30 czerwca, a następnie można wykorzystać miesiąc w każdym kolejnym kwartale.

Ostatecznie ustalono, że aby skorzystać z wakacji kredytowych, należy między innymi płacić ratę, która w stosunku do dochodu wynosi co najmniej 30 proc. Pod uwagę bierze się ostatnie trzy miesiące. Co istotne, dochód ustala się samodzielnie – to kredytobiorca wylicza, czy rata to co najmniej 30 proc. A jeśli zrobi to niewłaściwie – ponosi za to pełną odpowiedzialność.

Reklama

Prawidłowe wyliczenie dochodu – z czym borykają się kredytobiorcy?

Samodzielne wyliczenie dochodu może być kłopotliwe, ponieważ każdy kredytobiorca ma odmienną sytuację. Dlatego też osoby uzyskujące dochód z działalności gospodarczej mogą zastanawiać się na przykład, jaki okres wziąć pod uwagę, osoby na etacie – czy do ich dochodu wliczają się premie, nagrody i dodatki do wypłaty, ryczałtowcy – co w przypadku, kiedy mają przychód, a nie dochód. Skoro cała odpowiedzialność leży po stronie wnioskodawcy, nic dziwnego, że kredytobiorcom zależy na odpowiednich obliczeniach.

Z czego wynikają problemy kredytobiorców? Ministerstwo nie ma jasnych rozwiązań

Serwis Interia Biznes wystosował zapytanie do Ministerstwa Finansów o wątpliwości, które trapią kredytobiorców – czy premie mają wpływ na dochód, jak dochód mają obliczyć właściciele działalności gospodarczej oraz ryczałtowcy, którzy osiągają przychód a nie dochód. Ponadto Interia zapytała również o kalkulator ułatwiający obliczenia.

Biuro prasowe resortu wystosowało komunikat, który nie daje jasnych odpowiedzi. Wskazuje, że przepisy dotyczące wyliczania raty do dochodu odsyłają do zasad, które są wykorzystywane w przypadku starania się o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ponadto zaznacza, że w przypadku wątpliwości co do prawidłowego sposobu obliczenia dochodu, kredytobiorca może udać się do banku. "Każdy rozpatrywany przypadek jest inny i wymaga indywidualnego wyliczenia" – dodaje resort.

Czym są wakacje kredytowe?

Zawieszenie spłaty rat kredytu, nazywane także wakacjami kredytowymi, to forma wsparcia kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny unormowana w ustawie z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

W 2024 roku z wakacji kredytowych mogą korzystać kredytobiorcy:

  • z kredytem zaciągniętym z złotówkach;
  • z kredytem nieprzekraczającym kwoty 1,2 mln zł;
  • których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego liczonego jako średnia za poprzednie 3 miesiące lub w przypadku, gdy kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci.

Wniosek składa się w swoim banku pisemnie lub przez bankowość elektroniczną. Wsparcie to nie obejmuje kredytu we frankach.

Jak wskazuje ustawa, okres wakacji kredytowych nie wlicza się do okresu kredytowania, co oznacza, że okres kredytowania i terminy spłaty kredytu, które przewidziane są w umowie, zostają przedłużone o czas zawieszenia kredytu.