Wycofanie akcji Grupy Lotos z obrotu jest konsekwencją przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen. 20 lipca br. zgodę na tę transakcję wyrazili akcjonariusze Grupy Lotos, a 21 lipca br. podobną decyzję podjęli akcjonariusze PKN Orlen. Komisja Europejska ostateczną decyzję w tej sprawie wydała 20 czerwca 2022 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 33,12 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)