"Jeśli chodzi o realizację Strategii Rozwoju Rynków Kapitałowych jesteśmy już za półmetkiem. Strategia jest zrealizowana w 60 proc. Wiele działań jest już bardzo zaawansowanych" - powiedziała Szwarc podczas czatu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Przypomniała, że początek realizacji strategii przypadł na bardzo niefortunny moment - marzec 2020 r., kiedy rozpoczynała się pandemia COVID-19. Podkreśliła, że mimo to nie powinno być opóźnień w realizacji.

"Naszą intencją jest dotrzymanie terminu realizacji strategii do końca 2023 roku" zadeklarowała, dodając, że być może uda się zrealizować wszystkie przewidziane strategią działania do połowy przyszłego roku.

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego została przyjęta przez Radę Ministrów 1 października 2019 r. Stanowi ona pierwszy szczegółowy i kompleksowy plan rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i opracowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Reklama

Realizacja Strategii przewidziana została na lata 2019–2023 i obejmuje 90 działań, w tym uproszczenie procedur administracyjnych dla uczestników rynku kapitałowego, zwiększenie płynności tego rynku i efektywności instytucji pośredniczących, oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych.

(ISBnews)