Zysk operacyjny wyniósł 15,37 mln zł wobec 7,76 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 24,93 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 644,27 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 720,58 mln zł rok wcześniej.

Marża na sprzedaży ogółem w I kw. br. wyniosła 7%, w budownictwie kubaturowym w kraju sięgnęła 7%, za granicą: 12%; w budownictwie drogowo-inżynieryjnym: 6%, w segmencie OZE: 11%, w budownictwie modułowym z drewna: -7%, wymieniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2024 r. wyniosła 0,3 mln zł wobec 2 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)