statystyki

Giełda

Prawa do akcji

wróć do działu: Giełda »

Prawa do akcji – papiery wartościowe, uprawniające do otrzymania, zdematerializowanych akcji nowej emisji spółki publicznej.

Prawa do akcji powstają z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych.

Prawo dla specjalisty