statystyki

Inne

Udział w nieruchomości wspólnej

wróć do działu: Inne »

Udział w nieruchomości wspólnej – jest to wielkość udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej wyrażona w ułamku lub procentach. Udział w nieruchomości wspólnej określa się dla każdego samodzielnego lokalu położonego na danej nieruchomości. Udziały wyznaczane są dla wszystkich lokali, zarówno tych niewyodtębnionych (pozostających nadal we władaniu dotychczasowego właściciela np. gminy czy spółdzielni) jak i wyodrębnionych.

Z mocy prawa (art 3 ust. 1 ustawy o własności lokali ) właściciel lokalu wyodrębnionego jest jednocześnie współwłaścicielem nieruchomości wspólnej.

Wysokość udziału jest wyszczególniana w umowie sprzedaży lokalu (akcie notarialnym), w księgach wieczystych oraz w rejestrze gruntów jako udział we współwłasności gruntu.

Udział w nieruchomości wspólnej obliczamy:

U=\frac{Pu}{\sum\limits_{i=1}^n Pu_{i}}

lub

U%=\frac{Pu}{\sum\limits_{i=1}^n Pu_{i}} 100%

gdzie:

U, U% - udział w nieruchomości wspólnej (lub udział procentowy)

Pu - powierzchnia użytkowa lokalu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty