Ożywienie w większości zaawansowanych gospodarek następuje dosyć szybko, ale niewiele z nich osiągnęło poziom aktywności sprzed pandemii koronawirusa. Zgodnie z aktualizowanymi codziennie wskaźnikami aktywności Bloomberg Economics, gospodarki w poszczególnych krajach odzyskują siłę w różnym tempie.

Kraje europejskie, takie jak Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, poczyniły największy postęp, podczas gdy aktywność w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA powraca znacznie wolniej. Ożywienie w Japonii wyraźnie wyhamowało na początku czerwca i wciąż jest powolne.