Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 36,17 mln zł wobec 19,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 985,41 mln zł w III kw. r.obr. 2020/2021 wobec 2 299,69 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2020/2021 (lipiec 2020 - marzec 2021) spółka miała 97,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 50,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 110,65 mln zł w porównaniu z 7 713 mln zł rok wcześniej.

Ogłoszona w marcu 2020 r. epidemia koronawirusa i związana z nią powszechna społeczna izolacja przyczyniły się do gwałtownego wzrostu popytu w segmentach, które wspierają pracę zdalną oraz nauczanie zdalne m.in. notebooki, serwery, zasilanie, sieć lub odpowiadają na potrzeby klientów związane z akcją "zostań w domu" (gry i konsole). W minionym okresie dużym powodzeniem cieszyły się również urządzenia z kategorii RTV/AGD (zgodnie z opinią analityków rynkowych, dłuższy wymuszony pobyt w domu w okresach kolejnych lockdown'ów ujawnił zapotrzebowania na różne grupy produktów w kategorii małego i dużego AGD, np. ekspresy do kawy, lodówki; również telewizory były przedmiotem zwiększonych zakupów), przypomniano w raporcie.

"W ofercie Grupy AB znajdują się wszystkie ww. produkty, które były przedmiotem wyższego popytu. Dzięki dobremu przygotowaniu zarówno od strony produktowej (szeroka oferta dostępna 'od ręki' w magazynie) jak obsługi rynku (przede wszystkim narzędziom do obsługi e-commerce oraz nowoczesnej automatyce magazynowej) spółki grupy odpowiedziały efektywnie na wysoki popyt płynący z rynku. Zrealizowane wyniki sprzedaży w 3 kwartałach roku obrotowego 2020/21 r. z dynamiką na poziomie +31% r/r pozwalają zaliczyć miniony okres 9 miesięcy do bardzo udanych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wyniósł 48,34 mln zł wobec 29,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2019/2020 (lipiec 2019 - czerwiec 2020) miała 10,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)