Produkcja aluminium to bardzo energochłonny proces. Jak pokazuje wykres statista.com, zdolność wytopu metalu nieszlachetnego w Europie Zachodniej i Środkowej spada od czasu podwyżek cen energii wywołanych wojną na Ukrainie. Spadek produkcji sięgał 13,2 procent w kwietniu 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Oczekuje się, że trend spadkowy będzie kontynuowany, ponieważ coraz więcej fabryk zostanie wyłączonych z użytku.

Mniej bieżącej produkcji oznacza, że zgromadzone zapasy będą szybko topnieć. Według Bloomberga, kiedy zapasy aluminium, cynku, ołowiu, cyny i niklu osiągną rekordowo niski poziom, Europa może spodziewać się wzrostu cen i wzrostu zależności od importu. Cynk jest potrzebny do produkcji stali, więc wzrost cen zaszkodziłby również sektorom motoryzacyjnym, budowlanym i infrastrukturalnym.

Co prawda zamykanie fabryk pomoże Europie osiągnąć cel zmniejszenia zużycia gazu o 15 procent między sierpniem a marcem, gdyby Rosja całkowicie odcięła wspólny blok od dostaw surowca. Jednak dalsze cięcia przyniosą kolejny zestaw problemów.

Rosnące koszty energii są odczuwalne również w innych regionach świata. Susza w Chinach wpływa na zmniejszenie produkcji energii wodnej i powoduje spadek produkcji aluminium. Także w Stanach Zjednoczonych huty wstrzymują działalność w związku z rosnącymi kosztami.

Reklama
ikona lupy />
Roczne zmiany produkcji aluminium / statista.com