Na stronach KPRM poinformowano, że rząd na wtorkowym posiedzeniu zapoznał się z informacją o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych przedłożoną przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Przedstawiony dokument zawiera informacje dotyczące specjalnych stref ekonomicznych na 31 grudnia 2023 roku. Podano m.in. stopień zagospodarowania każdej ze stref oraz efekty ich funkcjonowania.

Jak wskazano w informacji, w 2023 roku łączny obszar stref nie uległ zmianie i wynosił 22 949,5 ha, natomiast średni stopień zagospodarowania stref wzrósł do poziomu 75,09 proc., czyli o 1,36 pkt proc.

Z danych MRiT wynika, że przedsiębiorcy posiadali w strefach 2 005 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, a skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła ponad 167,6 mld zł. "Oznacza to wzrost o przeszło 10,6 mld zł, czyli o ok. 6,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego" - napisano. Dodano, że na koniec 2023 roku inwestorzy zatrudniali łącznie ponad 385,4 tys. pracowników.

Reklama

Z informacji wynika, że zainwestowany w strefach kapitał, w ok. 71 proc. pochodził z sześciu krajów: Niemiec, Polski, Belgii, Korei Południowej, Luksemburga i Holandii, a branża, która w która ulokowano najwięcej jest branża motoryzacyjna (przypada na nią ok. 28,5 proc. skumulowanej wartości inwestycji). Na kolejnych pozycjach znaleźli się producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (ok. 8,6 proc.) oraz producenci urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (ok. 8,5 proc.). (PAP)