W poniedziałek w sejmowym wykazie wniesionych projektów legislacyjnych opublikowano informację o rządowej propozycji nowelizacji ustawy okołobudżetowej na rok 2024.

Uposażenie sędziów i prokuratorów do poprawki

Reklama

„Projektowana zmiana polega na skreśleniu w rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 art. 1–4. Przepisy te dotyczą ustalenia w roku 2024 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, w odniesieniu do kwoty 6114,08 zł” – podano w uzasadnieniu do projektu.

Średnia krajowa a pensje w wymiarze sprawiedliwości

Dodano, że po zmianie wysokość wynagrodzenia sędziów i prokuratorów będzie obliczona w odniesieniu do komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r. (…), tj. „do kwoty 7005,76 zł”.

„Spowoduje to wzrost podstawy wynagrodzenia w stosunku do pierwotnej wersji projektu ustawy o kwotę 891,68 zł” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Kosztowne podwyżki

Dodano, że zaproponowane zmiany będą miały wpływ m.in. na wysokość wynagrodzeń sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych, prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz na wysokość uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

W ocenie skutków regulacji podano, że nowelizacja ustawy zwiększy wydatki budżetu państwa w 2024 r. o 900 mln zł.

autor: Marek Siudaj