Zgodnie z art. 79, punkt 1 Ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ten kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Maksymalna kara pieniężna to 5 tysięcy zł. Dokument jest niezbędny do załatwienia wszystkich formalnych spraw w naszym kraju. Musi go mieć każda osoba pełnoletnia i zameldowana w Polsce. Poza tym obowiązkiem posiadacza jest wymiana dowodu, w momencie gdy zbliża się data utraty jego ważności.

W tym roku obowiązek uzyskania lub wymiany dowodu ma 2,7 milionów Polaków

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji niemal 3 miliony obywateli powinno w 2024 roku wyrobić nowy dowód osobisty. Do tej grupy zaliczają się zarówno osoby, które osiągnęły pełnoletniość, jak i osoby, których dotychczasowe dokumenty straciły ważność. Liczba będzie jeszcze większa, jeśli uwzględnimy obywateli ubiegających się o nowy dowód z powodu uszkodzenia lub zagubienia starego oraz osoby zmieniające nazwisko.

Reklama

Dokument jest niezwykle ważny, bowiem potwierdza tożsamość posiadacza i obywatelstwo polskie. Choć cyfryzacja pozwala obecnie na posługiwanie się mDowodem dostępnym w aplikacji mObywatel, nie oznacza to, że nie musimy posiadać fizycznego dokumentu. Poza tym elektroniczny dowód jest dostępny tylko dla osób, które mają ważny fizyczny odpowiednik. Z mDowodu nie skorzystamy za granicą oraz w momencie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Jak wyrobić dowód osobisty?

Polacy, którzy chcą po raz pierwszy wyrobić dokument lub muszą wymienić dowód na nowy, mogą to zrobić w dowolnym urzędzie lub przez internet. Od 4 marca 2019 roku wszystkie nowe dokumenty to tzw. e-dowody, które posiadają warstwę elektroniczną. Chcąc złożyć wniosek online, potrzebny będzie profil zaufany, podpis kwalifikowany, certyfikat podpisu elektronicznego lub certyfikat podpisu osobistego. W przypadku wymiany dowodu, którego ważność kończy się w tym roku, musimy złożyć wniosek najpóźniej na 30 dni przed datą utraty ważności. Co jeszcze trzeba zrobić, aby otrzymać nowy dokument?

  • Wniosek online można złożyć poprzez serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest dołączenie kolorowego zdjęcia w formie elektronicznej. Dokładne wytyczne dotyczące parametrów można znaleźć na rządowej stronie.
  • Konieczny jest wybór urzędu, w którym w ciągu 30 dni złożymy odciski palców i podpis oraz dokończymy cały proces.
  • Na końcu sprawdzamy wszystkie dane i podpisujemy wniosek elektronicznie.

30 na wyrobienie nowego dowodu osobistego

Warto pamiętać, że jeśli nie zjawimy się w urzędzie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, nie zostanie on zrealizowany. Usługa jest bezpłatna, a proces wyrabiania nowego dowodu osobistego trwa do 30 dni, od momentu uzupełnienia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin może się jednak wydłużyć. Dokument trzeba odebrać osobiście w urzędzie, do którego został złożony wniosek. Osoby, które realizują cały proces stacjonarnie, nie muszą przygotowywać żadnych papierowych dokumentów. Wniosek zostanie bowiem utworzony na miejscu.

Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat, w przypadku osób, które ukończyły 12. rok życia. Poniżej tego wieku obowiązuje 5-letni okres ważności.