Resort sprawiedliwości informuje o odwołaniu sędziów w Rzeszowie

W czwartkowym komunikacie ministerstwo sprawiedliwości podało, że odwołanie rzeszowskich sędziów zostało poprzedzone procedurą odwołania – wystąpieniem do Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie, które w środę podjęło uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu zamiaru ich odwołania.

"W odniesieniu do sędziego Waldemara Kroka, w wystąpieniu do Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie podkreślone zostało, że przebieg jego kariery zawodowej przyspieszył po tym, jak w 2021 r. podpisał listy poparcia sędziom (red: kandydującym do ówczesnej KRS)" - poinformowało ministerstwo.

Kontrowersje wokół kariery Waldemara Kroka

Reklama

Zdaniem resortu, "pełnienie funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, a więc dużego sądu znajdującego się na wysokiej pozycji w hierarchii sądownictwa powszechnego w kraju, przez Waldemara Kroka jawi się jako sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości".

Waldemar Krok został powołany ma prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie 1 lutego 2023 r. Według resortu przebieg jego kariery wskazuje na "wyjątkowe zaufanie, jakim sędzia cieszył się u patronującego jego karierze polityka – Ministra Sprawiedliwości", a z drugiej strony na "całkowite lekceważenie przez niego licznych sygnałów jednoznacznie wskazujących, że uczestniczy w procedurze naruszającej Konstytucję i prawo europejskie, czego nie da się pogodzić z etosem sędziowskim".

Jeśli chodzi o dwóch pozostałych sędziów, MS nie podaje szczegółów dotyczących ich odwołania.(PAP)

Autor: Luiza Łuniewska