Zdarzają się wyroki przeciwne, jak ostatnio orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 23 kwietnia 2024 r. (sygn. akt I SA/RZ 88/24), a wcześniej WSA w Łodzi z 27 czerwca 2023 r. (I SA/Łd 258/23).

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ