Przedstawiciele BCG i Facebooka wskazywali podczas konferencji Poland 2.0 Summit, że wyzwaniem dla nowego modelu pracy będą nie tyle kwestie technologiczne i merytoryczne, ale interpersonalne. Partnerem strategicznym konferencji było BCG, a partnerem medialnym - agencja ISBnews.

"Ostatnio przeprowadziliśmy badanie wśród 9 tys. pracowników, w tym 1,5 tys. menedżerów w 15 krajach europejskich i zapytaliśmy o przyszłość modelu pracy, o wyzwania i szanse. Kluczowy wniosek z tych badań - większość naszych klientów wyobraża sobie nowy model pracy jako model hybrydowy" - powiedziała partner & associate director w BCG Agnieszka Kulas podczas panelu na odbywającym się wirtualnie Poland 2.0 Summit.

Z badań BCG wynika, że 18% menedżerów z różnych branż spodziewa się po pandemii w pełni zdalnej pracy, 47% - modelu hybrydowego, a 35% wskazuje na powrót do modelu w pełni fizycznego.

Reklama

"I my głęboko wierzymy, że właśnie ten model, będący połączeniem pracy zdalnej - tam, gdzie ona przynosi dużą wartość - będzie funkcjonował w wielu organizacjach" - dodała.

W jednym z banków przeprowadzono badania, z których wynikało, że tylko 5% pracowników chciało wrócić do modelu fizycznego, który znaliśmy przed pandemią, podkreśliła także Kulas.

BCG zapytało pracowników o to, jakie benefity widzą w pracy zdalnej. 99% pracowników widziało minimum jeden benefit. Najczęściej - 69% - wskazywano możliwość noszenia bardziej swobodnych ubrań. 49% wskazywało spersonalizowane miejsce pracy, po 47% - więcej czasu na hobby i więcej czasu dla przyjaciół i rodziny.

Jak wskazała client partner CEE w Facebooku Ewa Tumanow, zmiany w sposobie pracy związane z pandemią nie wygenerowały problemów po stronie biznesowej, natomiast wciąż duże jest wyzwanie przed działami HR.

"My mamy to szczęście, że naszym produktem jest software. Już przed pandemią byliśmy zdecentralizowaną i pracującą zdalnie firmą. Facebook zatrudnia mniej więcej 50 tys. ludzi, natomiast oni są rozproszeni w 70 lokalizacjach na świecie, a dodatkowo warszawski oddział Facebooka jest odpowiedzialny za 28 rynków - od Warszawy na wschód. Wyzwaniem na pewno jest część społeczna. Jakkolwiek świetnie będzie działała technologia, to jednak jesteśmy z krwi i kości i pewnych rzeczy brakuje" - powiedziała Tumanow podczas panelu.

Także Kulas z BCG wskazała, że główne wyzwanie to wdrożenie nowych pracowników. To jest strukturalne wyzwanie, jest to znacznie trudniejsze w czasach pracy zdalnej, podkreśliła.

"Trzeba nauczyć się adaptować do zmian, ale też pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć sobie te potrzeby, które mamy jako ludzie - to naprawdę ważne. Uważam, że w działach HR w dużych firmach czeka teraz fascynująca kariera, bo tam trzeba wszystko wymyślić na nowo" - stwierdziła przedstawicielka Facebooka.

Uczestniczki panelu zgodziły się, że element, który jest często niedoceniany w pracy, a ma szczególne znaczenie w modelu online czy hybrydowym, to indywidualne interakcje.

"W tych nowych czasach ważne jest wykreowanie takich relacji między nami a członkami zespołu, gdzie będziemy rozumieć, jak się ktoś czuje, co mu przeszkadza, na czym mu zależy. Oprócz tego, co kiedyś było głównym meritum interakcji menedżera z pracownikiem, czyli ustalenie priorytetów, konkretnych zadań, wszelkie elementy związane z tym, co chcemy dostarczyć, dochodzi głębsze zrozumienie tego, czego nasi pracownicy potrzebują. Wierzę, że to można osiągnąć tylko poprzez słuchanie i zadawanie pytań. To jest element, na który powinniśmy teraz relatywnie dedykować więcej czasu, dlatego, że nie mamy zbyt wielu nieformalnych interakcji, które wcześniej wydarzały się na korytarzu, w kuchni, kiedy ktoś przypadkiem zachodził do naszego pokoju. To wszystko musimy odtworzyć w wirtualnym świecie" - wskazała Kulas.

"Pandemia COVID-19 przyniosła rewolucję w sposobie naszej pracy. Chociaż jest jeszcze za wcześnie, aby zrozumieć długoterminowy strukturalny wpływ pracy zdalnej, jest to wyjątkowy czas dla wszystkich firm. Zauważalna jest duża akceptacja na testowanie, uczenie się i dostosowywanie do nowej rzeczywistości" - podsumowała partner BCG.