Portal Statista powołuje się na dane zebrane przez OECD na rok 2019. Według nich przeciętna godzina pracy w Meksyku wnosi do gospodarki 20,3 dolara, podczas gdy w Irlandii wkład ten wynosi średnio 102,7 dolara. W Polsce przeciętna godzina pracy wnosi 41,1 dolara do PKB. Średnia w strefie euro wynosi 59,5 dolara, a w Unii Europejskiej - 54,4 dolara.

statista.com