Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Kolonii, Uniwersytet Liechtensteinu i Wyższą Szkołę Zawodową Vorarlbergu wykazało, że uczestnicy, którzy pokonali grę VR "Job Simulator" w krótszym czasie, mieli również wyższe wyniki w teście inteligencji BIS-4. Co ciekawe, nawet niewielki wzrost zdolności przetwarzania informacji (o 17 proc.) był związany ze znacznym skróceniem czasu gry (średnio o 3,7 minuty).

Wyniki te sugerują, że gry VR mogą być użytecznym narzędziem do oceny potencjalnych pracowników w firmach. Mogą one nie tylko pomóc w identyfikacji osób o wysokim potencjale intelektualnym, ale także w ocenie ich umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach.

Zastosowanie gier VR do oceny pracowników ma kilka zalet. Po pierwsze, gry są atrakcyjne dla młodych kandydatów, którzy często preferują aktywne i angażujące formy rekrutacji. Po drugie, gry VR mogą zapewnić bardziej realistyczny obraz umiejętności i zdolności kandydatów niż tradycyjne testy psychologiczne czy rozmowy kwalifikacyjne.

Reklama

VR jeszcze w powijakach

Co więcej, gry VR mogą być wykorzystane do oceny różnych aspektów umiejętności pracownika, od zdolności motorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej po umiejętności interpersonalne i inteligencję emocjonalną. Dzięki temu firmy mogą uzyskać wszechstronny obraz kandydata i dokonać bardziej świadomego wyboru.

Wprawdzie badania nad zastosowaniem gier VR w rekrutacji i selekcji pracowników są jeszcze w powijakach, ale wyniki dotychczasowych badań wyglądają obiecująco. Można oczekiwać, że w nadchodzących latach gry VR staną się dużo popularniejsze w procesie rekrutacji.

Jak jeszcze wykorzystać VR?

Oprócz oceny pracowników, gry VR mogą być również wykorzystywane do treningu i rozwoju umiejętności zawodowych. Mogą one na przykład służyć do symulowania złożonych sytuacji zawodowych i pozwalając pracownikom na ćwiczenie swoich umiejętności bez ryzyka popełnienia błędów w prawdziwym świecie.

Naukowcy planują kontynuować badania nad potencjałem gier VR w praktycznych zastosowaniach. Interesuje ich między innymi, jak gry VR mogą być wykorzystane do wspierania rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami oraz do poprawy komunikacji między pracownikami w wirtualnych środowiskach pracy.