Przed nami "bardzo silny" wzrost płac

Badania nad dynamiką wynagrodzeń od początku pandemii pokazują, że jak dotąd podstawowy wzrost płac w strefie euro był „relatywnie umiarkowany” i obecnie znajduje się blisko długoterminowego trendu – podał Europejski Bank Centralnyw swoim Biuletynie Ekonomicznym.

Mimo to instytucja spodziewa się, że „wzrost wynagrodzeń w kilku najbliższych kwartałach będzie bardzo silny w porównaniu do historycznych wzorców”. Dla EBC oznacza to, że rynek pracy pozostaje silny i jak dotąd takie czynniki, jak słabnąca gospodarka, wzrosty minimalnego wynagrodzenia i pewne podwyżki wynagrodzeń w obliczu wysokiej inflacji zasadniczo na niego nie wpłynęły.

Reklama

Inflacja zjada pensje

W ciągu ostatniego 1,5 roku inflacja znacząco przekroczyła 2-proc. cel EBC. Pod koniec 2022 r. ceny rosły w tempie powyżej 10 proc. Przy prognozach wskazujących, że inflacja do 2025 roku nie spadnie poniżej 2 proc., związki zawodowe domagają się hojnych kompensacji na poziomie wynagrodzeń.

Szefowa EBC Christine Lagarde zasygnalizowała, że po serii bezprecedensowych podwyżek stóp procentowych w strefie euro, w czasie lutowego posiedzenia można spodziewać się kolejnej – o pół pkt proc. oraz prawdopodobnie jeszcze jednej podwyżki później – aby uniknąć w ten sposób powstania spirali płacowo-cenowej.

Dostosowanie wynagrodzeń zajmie wiele lat

Jest mało prawdopodobne, aby słabszy wzrost gospodarczy zahamował wzrost płac. Firmy w obliczu braków wykwalifikowanej siły roboczej próbują utrzymać pracowników i oferują im wyższe wynagrodzenia.

Mimo to, zdaniem głównego ekonomisty EBC Philipa Lane’a, potrzeba wielu lat, aby wynagrodzenia mogły się dostosować do obecnych szoków w gospodarce. Lane uważa, że monitorowanie wzrostów płac będzie mieć duży udział w zrozumieniu trendu inflacyjnego.

EBC wskazuje, że istnieją już oznaki silniejszego wzrostu płac w sektorze usług, przede wszystkim tam, gdzie brakuje pracowników.

ikona lupy />
Wskaźnik inflacji (na biało) i kwartalny wzrost negocjowanych wynagrodzeń w strefie euro (na niebiesko). Dane z Eurostatu / Bloomberg