Wynagrodzenie minimalne - wysokość

- Podwyżki dotyczą minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy, jak i minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia lub o świadczenie usług - wyjaśnia Joanna Drawnel-Jankowska, prawniczka, główny specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, Oddział w Słupsku.

Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego na cały etat nie może wynieść mniej niż 3490 zł brutto miesięczne. Natomiast, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zarobić mniej niż 22,80 zł brutto za godzinę. Trzeba przy tym pamiętać, że minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umów o dzieło.

Minimalna stawka godzinowa a stawka miesięczna

Reklama

Bywają duże problemy w poprawnym odkodowaniu znaczenia tych przepisów. - Pracownicy często kierują pod adresem pracodawców zarzuty wynikające z niezrozumienia pojęć. Ci wynagradzani stawką miesięczną przeliczają swoją miesięczną płacę na godziny i wychodzi im, że nie mają zapewnionej stawki 22,80 zł za godzinę. Tymczasem nie ma podstaw, by robić takie przeliczenia. Dla zatrudnionych na umowie o pracę w polskim prawie nie ma gwarantowanej stawki godzinowej. Aby ustalić ile pracownik musi zarabiać na godzinę, żeby osiągnąć minimalne wynagrodzenie za pracę trzeba podzielić płacę minimalną przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu. Tak wyliczona stawka godzinowa może być różna w każdym miesiącu, również niższa niż stawka minimalna określona dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - tłumaczy Joanna Drawnel-Jankowska.

ikona lupy />
Pieniądze, płaca minimalna, monety / Shutterstock

Jak dodaje, celowo minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych jest nieznacznie wyższa, żeby zachęcić podmioty zatrudniające do zawierania umów o pracę.

Najniższe wynagrodzenie kontra wynagrodzenie zasadnicze

Spory wywołuje także to, że pracownicy mylnie odnoszą pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wynagrodzenia zasadniczego. - Ustalając, czy pracownik osiąga minimalne wynagrodzenie za pracę, należy uwzględnić nie tylko jego wynagrodzenie zasadnicze, ale również inne składniki, takie jak nagrody, premie, dodatki funkcyjne i motywacyjne. Wynagrodzenie zasadnicze może być więc ustalone poniżej 3490 złotych, o ile zostanie do tej kwoty dopełnione innymi składnikami wynagrodzenia - mówi Drawnel-Jankowska.

Płaca minimalna a premie, dodatki i nagrody

Jedynie składniki, które są wprost wymienione w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jako niewchodzące do płacy minimalnej należy wypłacać „obok" wynagrodzenia minimalnego. Chodzi tu w szczególności o dodatek za staż pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych czy dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

- Często podczas udzielanych przez nas porad prawych spotykamy się ze zdziwieniem pracowników, że premie czy nagrody, które uważają za coś dodatkowego, mogą razem z wynagrodzeniem zasadniczym dawać zaledwie płacę minimalną. Dlatego uczulamy pracodawców, by wyjaśniać zatrudnionym znaczenie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. Nie zawsze to co nam wydaje się oczywiste, jest oczywiste także dla drugiej strony - uzupełnia ekspert.

Prawniczka Państwowej Inspekcji Pracy przypomina także, że od lipca 2023 roku płaca minimalna wzrośnie po raz kolejny. - To pierwszy przypadek, kiedy kwota płacy minimalnej zmienia się dwukrotnie w ciągu jednego roku - mówi. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 23,50 zł.