Resort w dokumencie cytowanym we czwartek przez bukareszteńską agencję Agerpres wskazał, że zniszczenia spowodowane niedoborem wody wystąpiły w 34 spośród wszystkich 41 rumuńskich okręgów.

Zgodnie z dokumentem ministerstwa największy zniszczony przez suszę obszar upraw rolnych to tereny, na których znajdują się plantacje zbóż.

Według obliczeń resortu największe straty wystąpiły na obszarze upraw pszenicy i pszenżyta, gdzie uszkodzeniu przez niedobór wody uległy plantacje o łącznej wielkości 206,8 tys. hektarów.

Na kolejnych miejscach pod względem wielkości obszaru zniszczonych upraw znajdują się kukurydza i słonecznik. Brak wody doprowadził tam do degradacji odpowiednio 88,1 tys. ha oraz 42,8 tys. ha.

Reklama
Marcin Zatyka (PAP)