W piątek Bundestag w głosowaniu imiennym przyjął reformę przepisów dotyczących naturalizacji. Spośród 639 oddanych głosów 382 było za, 234 było przeciw, a 23 posłów wstrzymało się od głosu.

Za zmianami głosowały frakcje koalicji rządowej (SPD, Zielonych i FDP), przeciwne były CDU/CSU oraz AfD. Od głosu wstrzymali się parlamentarzyści niezrzeszeni, w większości należący do Lewicy lub lewicowego Sojuszu SahryWagenknecht.

Zgodnie z przyjętymi zmianami naturalizacja będzie możliwa już po pięciu latach (dotychczas było to osiem lat), a nawet już po trzech – w przypadku „szczególnych osiągnięć integracyjnych”, takich jak szczególnie dobre wyniki w szkole lub pracy lub aktywność obywatelska.

Dzieci rodziców pochodzących z innych krajów otrzymają obywatelstwo niemieckie od chwili urodzenia, jeśli jedno z rodziców legalnie mieszkało w Niemczech od co najmniej pięciu lat (wcześniej było to możliwe po ośmiu latach).

Reklama

Ponadto osoby, które staną się Niemcami, będą mogły zachować swoje poprzednie obywatelstwo. Do tej pory było to możliwe np. w przypadku obywateli innych krajów UE – przypomniała dpa. (PAP)