"Jednocześnie przed chwilą również zdecydowaliśmy o tym, aby podjąć się weryfikacji, czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego" - powiedział Müller.

Artykuł 4 NATO - treść

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Procedury uruchamiania artykułu 4 NATO

Reklama

Procedury uruchamiania art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego są bardzo elastyczne. Osoba upoważniona przez konkretny kraj przekazuje wniosek o uruchomienie art. 4 sekretarzowi generalnemu Paktu Północnoatlantyckiego. Następnie sekretarz generalny zwołuje spotkanie na odpowiednim szczeblu Paktu Północnoatlantyckiego. Czytaj więcej tutaj.