„Po dokonaniu oceny zaistniałych okoliczności, powinniśmy podjąć kroki prawne w celu wzmocnienia swego bezpieczeństwa zewnętrznego” – powiedział dziennikarzom prezydent Nauseda. Poinformował, że dekret Sejm zatwierdzi w czwartek po południu na nadzwyczajnej sesji.

Na razie nie są ujawniane szczegóły stany wyjątkowego. Podczas konferencji prasowej prezydent jedynie wyraził przekonanie, że „nasz naród jest wystarczająco silny, aby w zjednoczeniu sprostać wszystkim wyzwaniom, przed którymi teraz stoimy”.

Rada Obrony Państwa pod przewodnictwem prezydenta podjęła też decyzję o rozpoczęciu konsultacji w sprawie uruchomienia Artykułu 4. Traktatu NATO.

Artykuł ten przewiduje, że strony Sojuszu będą konsultować się ze sobą, jeśli uznają, że zagrożona byłaby integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo któregokolwiek z członków.

Według Nausedy również inne państwa regionu wnioskują o uruchomienie Artykułu 4.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)