Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo wzrósł o 0,1 proc. kw/kw w strefie euro i o 0,2 proc. w całej Unii Europejskiej w I kw. 2023 r., wynika ze zrewidowanych danych Eurostatu.

Dane o PKB

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 1,3 proc. w strefie euro oraz o 1,2 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3 proc. wzrostu.

Reklama

Wśród państw członkowskich Wspólnoty w pierwszym kwartale tego roku najszybciej rozwijała się gospodarka Polski. W porównaniu do ostatniego kwartału 2022 r., PKB Polski wzrósł o 3,9 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Portugalia ze wzrostem na poziomie 1,6 proc. i Finlandia (1,1 proc.).

W I kw. 2023 r. najbardziej skurczyła się gospodarka Litwy - aż o 3 proc.

W ujęciu rocznym sytuacja polskiej gospodarki nie wygląda już tak okazale. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. polskie PKB nie zmieniło się.

W ciągu ostatniego roku najszybciej rozwijała się gospodarka Hiszpanii - wzrost o 3,8 proc. Największy spadek PKB odnotowała Litwa - 3,6 proc.

Zatrudnienie w strefie euro

Liczba osób zatrudnionych zarówno w strefie euro, jak i w całej UE, zwiększyła się o 0,6 proc. kw/kw, wynika z danych unijnego urzędu statystycznego.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 1,7 proc. w strefie euro i o 1,6 proc. w całej UE.