"Rada Warszawy ustaliła dziś opłatę dodatkową za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPPN (Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego) w wysokości 250 zł. W przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni będzie ona wynosić 170 zł" - poinformował wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz (KO).

Za głosowało 38 radnych, przeciw było 18. Jedna osoba się wstrzymała, a trzy były nieobecne.

Nowelizacja uchwały dotycząca opłat w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w Warszawie zakłada właśnie, że obecna kara za brak opłaty za parkowanie z 50 zł zostanie podniesiona do kwoty 250 zł. Argumentem jest to, że kara nie była podnoszona od 2003 r.

Urzędnicy przekonują, że 17 lat temu 50 zł miało zdecydowanie inną wartość. "Od tego czasu znacznie wzrosły podstawowe wskaźniki ekonomiczne (inflacja, przeciętne wynagrodzenie itp.). Dla porównania można wskazać, że wysokość opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu w komunikacji publicznej w Warszawie wynosi obecnie 266 zł i 186,20 zł w razie jej uiszczenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej uiszczenia. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPPN jest więc zaniżona" - napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Reklama

Nowelizacja zakłada też, że jeśli ktoś będzie chciał zapłacić karę w ciągu 7 dni od jej wystawienia lub doręczenia, będzie miał przelać na konto miasta 170 zł.