Jak poinformował opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podpisane w środę umowy dotyczą wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41.

Zgodnie z umową, firma Mosty Katowice wykona dokumentację projektową dla obwodnicy Prudnika za kwotę 1 982 317,20 zł. Dokumentacja projektowa dla obwodnicy Sidziny zostanie przygotowana przez firmę Zakład Projektowo - Budowlany P.S. Projekt za kwotę 2 942 590,50 zł.

Obwodnica Sidziny i Prudnika to inwestycje realizowane w woj. opolskim w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic" na lata 2020-2030. Głównym celem opracowania STEŚ-R jest znalezienie optymalnego korytarza dla obwodnic i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Decyzja zatwierdzi korytarze przebiegu projektowanych dróg. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie "projektuj i buduj".

Planowana obwodnica Sidziny, o długości około 8 km, ma przebiegać przez gminy Skoroczyce, Łambinowice i Niemodlin. W jej ramach powstać ma most przez Nysę Kłodzką, ronda w miejscu połączenia z istniejącą drogą krajową nr 46 oraz system budowli ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Prudnika będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem drogę klasy GP na terenie gmin Prudnik i Lubrza. Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka DK41 o długości ok. 3,3 km. W jej ramach zostanie wybudowany wiadukt nad linią kolejową, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, system oświetlenia oraz zostaną przebudowane drogi lokalne wraz z kolidującymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

W województwie opolskim rządowy program budowy obwodnic przewiduje cztery inwestycje: Brzegu (w ciągu DK39), Sidziny, Prudnika oraz Lędzin (w ciągu drogi DK46). (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ drag/